Giãn dây chằng: Dấu hiệu

Giãn dây chằng: Dấu hiệu, nguyên nhân và cách điều trị

Dây chằng có nhiệm vụ kết nối các khớp xương trong cơ thể, cố định cũng như bảo vệ cho các đầu khớp. Trong cơ con người, số lượng dây chằng lên tới hàng trăm, với hình thù và kích thước da dạng. Đặc điểm chung là chúng rất dễ bị tổn thương nên gặp tác ...